Javier Gomez tra Tripla Corona, Ironman e Tokio 2020…