Haugesunds Avis

Tilskudd til Ironman?
Haugesunds Avis
I Haugesunds Avis av 20.1.15 kan en lese at rådmannen i Haugesund støtter Ironman-arrangøren med å anbefale at Haugesund kommune skal bevilge 500.000 kroner i tilskudd til arrangementet, og dette skal belastes formannskapets disposisjonspost.